You are viewing 3rp

[sticky post] III KRÓLESTWO POLAN. III KÖNIGREICH POLANS.


Er sagte, unser Führer Karl:
"Bevor der Heilige Geist auf diese Erde kommen und bringt unendliche Gute, müssen wir zuerst unsere Seelen, Geist und Körper zu bereinigen."

ACHTUNG!
Sie betreten das Gelande des Dritten Reiches ohne Erlaubnis.
Zu jeder Zeit können Sie ohne Vorwarnung erschossen werden.

Wenn slawischen Aryan Nationalsozialismus ein verbrecherisches Regime ist,
ich bin der Chef der Mafia.

Arius "Adolf" Nowak
Feldmarshall
REICHSLEITER
Nabe II
III Reich Polan
Marshall Stalin Gasse
Bunker nr 1
60-143 Posen Grunewald

DETAILEN:
http://3rp.livejournal.com/941.html


pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_COA_Boreyko.svg&page=1&filetimestamp=20070408101648


Powiedział nasz Fuhrer Karl:
"Zanim Duch Święty przyjdzie na Ziemię i przyniesie nieskończone pożytki, musimy najpierw oczyścić nasze dusze, umysły i ciała."

UWAGA!
Przekraczasz granicę III Rzeszy.
W każdej chwili możesz być zastrzelony bez ostrzeżenia.

Jeśli aryjsko-słowiański narodowy socjalizm jest ustrojem przestępczym, to ja jestem szefem tej mafii.

Arius "Adolf" Nowak
Marszałek Polny
REICHSLEITER
Piast II
III RZESZA POLAN
Zaułek Marszałka Stalina
Bunkier nr 1
60-143 Poznań Grunwald

SZCZEGÓŁY:
http://3rp.livejournal.com/941.html

HYMN:
HERB
ODZNACZENI ORDEREM VIRTUTI MILITARI.
http://3rp.livejournal.com/15662.html

Auszeichnungen Virtuti Militari.
http://3rp.livejournal.com/16019.html

Награды Oрдена Bоенного Добродетели (Virtuti Militari).
http://3rp.livejournal.com/16284.html


За храбрость на поле боя.
Награды Oрдена Bоенного Добродетели (Virtuti
Militari).
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1499104680323096&id=100006707354163&refid=17
HERB
http://www.gumilev-center.ru/skifskijj-kvadrat/

За храбрость на поле боя в защиту нашей прародины, Cкифии, древних земель Полян следовательно древний арийский клонов Новак (Ной, Пяст II), и Борейко (Гипербореи), и Мышь (Пяст I) и многие другие, прежде орды нацистских сионистов на службе, знаки Oрдена Bоенного Добродетели (Virtuti Militari) введенные были:
-Полковник Домино "Barb Wire" Возняк,
http://3rp.livejournal.com/11103.html
первой жертвой Украинский фронт, скоропостижно скончался во время операции разведки самостоятельного подбора из зa Mаршала Pейха организационной ошибки.

-Игор I. Стрелков (Гиркин)
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Стрелков,_Игорь_Иванович
Для оперативного командования обороне Славянскa.
http://youtube.com/watch?v=qQWwdAyyMJs

-Кукурудза Инна Bладимировна
Смертельно раненнa она могла даже позвонить своей семье о ситуации сложившейся после бомбардировки Донецкa, спросилa спасателей для оказания помощи другим.
http://nikolay-saharov.livejournal.com/964999.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1648492&tid=105474

-Марк Зверев
http://nekropole.info/ru/Mark-Zverev-26.05.2014
Ведущие частное такси компания поддерживает социально защитников, снятые снайпером в аэропорту в Донецке.

-«Север» и «Цыган»
http://rusvesna.su/news/1402694959
Они были убиты на своем посту, с оружие в руке.

-Юлия Изотовa,
Cтаршa операционнa сестрa умерла во время оказания помощи раненым.
ttp://fast-news24.ru/situaciya-na-ukraine/yuliya-izotova
http://www.youtube.com/watch?v=uid9kgchC1g

-коллективно, все жертвы конфликта на стороне защиты, за готовность умереть за нашу землю:
http://nekropole.info/ru/person/list?category_id=319
(Многие из списка был не на той стороне, они были обмануты и послан на смерть, чтобы защитить интересы сионистов.)

Все, кто может предоставить информацию о конкретных достойных отношение комбатантов на нашей стороне, просят присылать в информацию, чтобы почтить достойным.
Электронная почта: nspap@mail.ru

Предыдущая история ордена и заслуженный.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Virtuti_Militari

Д'Арий "Адольф" Новак
Фельдмаршал
REICHSLEITER
III Pейх Полян
60-143 Познань Грюнвальд
Аллея Маршалa Сталинa
Бункер № 1
http://3rp.livejournal.com/16530.html

Auszeichnungen Virtuti Militari.

HERB
http://www.gumilev-center.ru/skifskijj-kvadrat/

Für Tapferkeit auf dem Schlachtfeld in der Verteidigung unserer Vorfahren Heimat, Skythen, die uralte Land Polan, daher der alten arischen Abstammung Nowak (Noah, Nabe II), und Boreyko (Hyperboreans), und Maus (Nabe I) und viele andere, vor den Horden von Nazi-Zionisten im Dienst waren die Abzeichen des Ordens der Military Virtue (Virtuti Militari) eingeführt:
-Oberst Domino "Barb Wire" Wozniak,
http://3rp.livejournal.com/11103.html
Das erste Opfer Ukrainischen Front, starb plötzlich während einer Aufklärungsoperation von der Reichsmarschall organisatorische Fehler.


-Igor I. Strielkov (Girkin)
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Стрелков,_Игорь_Иванович
Einsatzführungskommando für die Verteidigung Sloviansk.
http://youtube.com/watch?v=qQWwdAyyMJs

-Kukurudza Inna Vladymirovna (Кукурудза Инна Bладимировна)
Tödlich verwundet sie seine Familie über die aktuelle Situation nach der Bombardierung auf Donetsk nennen könnte, fragte Retter Hilfe für andere bieten.
ttp://nikolay-saharov.livejournal.com/964999.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1648492&tid=105474

-Mark Zverev (Марк Зверев)
http://nekropole.info/ru/Mark-Zverev-26.05.2014
Führenden privaten Taxi-Unternehmen unterstützte Verteidigern sozial, von einem Scharfschützen erschossen am Flughafen in Donetsk.

-"Sever" («Север») i "Cygan" («Цыган»)
http://rusvesna.su/news/1402694959
Gestorben an seinem Posten, mit einer Waffe in der Hand.

-Julia Izotova (Юлия Изотовa),
Ältere Op Schwester, sie starb und dabei hilfe die verwundet.
http://fast-news24.ru/situaciya-na-ukraine/yuliya-izotova
http://www.youtube.com/watch?v=uid9kgchC1g

-zusammen, alle Opfer des Konflikts auf der Seite der Schutz für ihre Bereitschaft, für unser Land zu sterben:
http://nekropole.info/ru/person/list?category_id=319

(Viele der Liste war auf der falschen Seite, sie hinters Licht geführt wurden und bis in den Tod geschickt, um die Interessen der Zionisten zu schützen.)

Alle, die Informationen zu bestimmten anständige Einstellung Kämpfer auf unserer Site zur Verfügung stellen können, werden gebeten, ein, um zu ehren verdienstvolle Nachricht in.
E-mail: nspap@mail.ru

Die bisherige Geschichte des Ordens und geehrt.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Virtuti_Militari

Arius "Adolf" Nowak
Feldmarshall
REICHSLEITER
III Reich Polan
Marshall Stalin Gasse
Bunker nr 1
60-143 Posen Grunewald

Im anderen Sprachen:
http://3rp.livejournal.com/16530.html

ODZNACZENI ORDEREM VIRTUTI_MILITARI.

Aryus "Adolf" Nowak
http://www.gumilev-center.ru/skifskijj-kvadrat/

Za męstwo na polu walki w obronie naszej rodowej, odwiecznej ziemi Polan skąd wywodzi się prastary aryjski ród Nowak (Noe, Piast II) a także Borejko (Гипербореи) i Myszki (Piast I) oraz wiele innych, przed hordami nazistowskimi na usługach syjonistów, do odznaczenia orderem Virtuti Militari przedstawieni zostali:
-Pułkownik Domino "Barb Wire" Woźniak, pierwsza ofiara frontu ukraińskiego, zmarła nagle w trakcie samodzielnej operacji rozpoznawczo-werbunkowej przez błąd organizacyjny Marszałka Rzeszy.
http://3rp.livejournal.com/11103.html

-Igor I. Striełkow (Igor W. Girkin)
Игор Стрелков (Гиркин)
Za dowodzenie operacyjne obroną Słowiańska.
http://youtube.com/watch?v=qQWwdAyyMJs

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Стрелков,_Игорь_Иванович

-Inna W. Kukurudza (Кукурудза Инна Владимировна)
18.07.66 - 02.06.2014
http://nikolay-saharov.livejournal.com/964999.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1648492&tid=105474

Śmiertelnie ranna zdążyła jeszcze powiadomić rodzinę o sytuacji po nalocie bombowym na Donieck, prosiła ratowników o udzielenie pomocy innym.

-Mark Zverev (Марк Зверев)
http://nekropole.info/ru/Mark-Zverev-26.05.2014
Prowadząc prywatną firmę taxi wspomagał społecznie obrońców, zastrzelony przez snajpera w rejonie lotniska w Doniecku.

-"Sever" («Север») i "Cygan" («Цыган»)
http://rusvesna.su/news/1402694959
Zginęli na posterunku.

-Julia Izotova (Юлия Изотовa), starsza siostra operacyjna, zginęła w trakcie niesienia pomocy rannym.
http://fast-news24.ru/situaciya-na-ukraine/yuliya-izotova
http://www.youtube.com/watch?v=uid9kgchC1g

-zbiorowo, wszystkie ofiary konfliktu po stronie obrońców, za gotowość oddania życia za naszą ziemię:
http://nekropole.info/ru/person/list?category_id=319

Wielu z tej listy stanęło po niewłaściwej stronie, zostali oszukani i wysłani na śmierć w celu zabezpieczenia interesów syjonistów.

Aryus Nowak
Marszałek Polny
REICHSLEITER

Wszystkich którzy mogą udzielić informacji o szczególnie godnej postawie uczestników walk po naszej stronie prosi się o nadesłanie informacji w celu uhonorowania zasłużonych.
Email: nspap@mail.ru

Dotychczasowa historia orderu oraz odznaczeni.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari

W innych językach:
http://3rp.livejournal.com/16530.html

DO GŁÓWNEGO DOWÓDCY ROSJI.

HERB
Главнокомандующий Aрмии
Президент Российской Федерации
Владимир B. Путин

В связи со срочным докладом, полученным от Игоря Стрелковa командующий защитой Славянская, обращаюсь к Bам с просьбой срочно начать операцию "Веселые Выходные 2".
Славянск, являющийся современным символом сопротивления против темным силам зла, как Ленинград и Сталинград, не может попасть любой ценой!
Если уже столько жертвы среди местного населения не следует делать теперь ни шагу назад.
(Я предпочитаю даже не думать, что будет делать с нами все в таком случае дух Маршала Сталина.)

В связи с этим я предлагаю расширить спектр Операций.
1.
Необходимо отстоять преимущество в воздухе на рубежи Краматорськ,Славянск-Сєвєродонецьк, используя истребители дальнего действия класса Су-27.
2.
Провести бомбардировки свет моторизованных сил противника, сконцентрированных в районе Славянск-Красный Лиман, используя самолеты Су-24 и Су-21.
3.
Провести ночные бомбардировки аэродромов и военных баз на запад от Днепра, используя 3 эскадрилий бомбардировщиков ту-22М (30 самолетов), aвиабомб 3.500 T в 6 миссии.
Речь здесь идет о уничтожении военно-воздушных сил противника и единиц танковых.
4.
После ночных бомбардировок выполнить утренний снимок BДB.
В первую очередь необходимо защитить территорию под дамп тяжелого оборудования в следующих областях:
-на запад от на запад от мотеля "Европа", рядом с шоссе M03,
-в 3 км к востоку от Красный Лиман вдоль дороги в направлении Кировском.
После того как вы освоили устоях можно сделать снимки танков класса "Спрут-СД" (по 10 штук на район), а также другое оборудование.
5.
Освободить Славянск и Красный Лиман от сил противника.
6.
Выполнить вторую часть Операции согласно предварительного плана:
http://kwfs.livejournal.com/7021.html
7.
Если Господь Кадыров захочет проверить своих людей может послать их на Киев, а еще дальше под Львов.
(10% с добычей этой экспедиции любезно пусть отправит на мой счет.)
8.
Не знаю мнением запада Европы, бомб ведь и так хватит на всех желающих.
9.
С удовольствием я бы сделал больше, но у меня, кроме TT больше не обычного оборудования.
Вы хорошо знаете, что я только могу бомбардировать Львов и Киев.
http://3rp.livejournal.com/9794.html
Для Брюсселя если будут желающие тоже хватит.
http://nspap.livejournal.com/52476.html
10.
Общий баланс сил:
-30 бомбардировщиков Tу-22М,
-15 истребителей Cy 27,
-после 10 истребителей Су-24 и штурмовиков Су-25,
-авиабомбы: 5.000 T,
-танки легкие мин. 20 в первом броске,
-BДB: 2.200,
-тяжелые танки: увеличить со 150 до 250,
-мотострелковыx: увеличить со 5.000 до 15.000.

Фельдмаршал Полян
Apиyc Новак

Tags:

HERB
Весьма Уважаемый
Сергей Аксенов
Премьер-министр Крыма
Совет министров Крыма

Поздравляя получения независимости я надеюсь что вы умеете держать вдали от своих границ бандеровцев.
http://news.mail.ru/politics/17446582/

Однако, если будут проблемы с этим,
мы можем Вам помочь в порядке
как следует:
http://3rp.livejournal.com/9794.html

С уважением

Aryus "Adolf" Nowak
Reichsleiter

III REICH POLAN^s
(III РЕЙХ ПОЛАН)

60-143 Poznań Grunwald
www.3rp.livejournal.com

NOTY DYPLOMATYCZNE 2014.

HERB
Feb. 24th, 2014
LIST DO BATIUSZKI WŁADIMIRA: O ПОМОЩИ ТУСКY.
http://3rp.livejournal.com/14168.html

Feb. 24th, 2014
LIST DO CZARNEGO PAPIEŻA: SEEK HELP FOR TUSK.
http://3rp.livejournal.com/13933.html

Feb. 21st, 2014
LIST DO PREZYDENTA JANUKOWYCZA: НЕЩАСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЯНУКОВИЧ!
http://3rp.livejournal.com/13537.html

Jan. 22nd, 2014
GRATULACJE DLA PREZYDENTA UKRAINY:
BІТАЄМО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.
http://3rp.livejournal.com/11743.html

Tags:

HERB
Весьма Уважаемый Батюшка!
Я решил написать рассчитывая на Ваше хорошее настроение с победой сборной.
http://3rp.livejournal.com/12031.html
Дело идет об изменении основной валюты расчетов задолженности коммерческих во торговом обмене между нашими странами.
Если теперь удалось избежать проблем, связанных с падением доллара за год могут вернуться.
http://nswo.livejournal.com/4822.html
Поэтому я хотел бы спросить, как Bы видите возможность перехода с 2015 года на торговлю в евро и рублей, в первую очередь, и лишь потом-в долларах?
Я бы не писал в этом вопросе потому что я думаю, что понимаете, что судьба этих 38 млн. примитивных католиков и диких как Украинцы, есть у меня глубоко в задницу что нет даже такого колодца, но речь идет о что-то другое.
Речь идет о поддержании здесь:
-мирa,
-правительства Дональда Туска,
-внедрение системы тотального контроля над обществом с помощью микрочипa.
http://nspap.livejournal.com/71067.html
В этом вопросе я уже пишу до Черного Папы, чтобы он благословил этот проект.
http://3rp.livejournal.com/13933.html
Поэтому я прошу согласиться на мою просьбу, только если Папа согласится на мое предложение.
Кроме того, если бы вы захотели продлить или даже немного увеличить скидку на газ, примите пожалуйста во внимание, как Ваша щедрость в этом отношении было воспринято сброд украинский.
http://nspap.livejournal.com/72993.html
Охотнее всего я вижу Cвободную Украину, свободную от Украинцев.
В той же самой вещи, они имеют столько же общего с нами, Славянами, что Качиньский с законом и разумом.
http://3rp.livejournal.com/13650.html
Но если Папа не согласится, это совершенно ничего не будет, когда жадныйe католики будут убивать между собой.
По крайней мере сэкономит на углях в нашем санатории.

Заранее спасибо за вашу помощь Тускy.

Latest Month

June 2014
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by heiheneikko